Odborný program

Zahájení – 8.30

Úvodní slovo
J. Řehák


1. blok přednášek – 8.35–10.10

Pracovní předsednictvo: T. Pelikánová, T. Sosna, F. Saudek

 1. Diabetické onemocnění ledvin (aktuality v doporučených postupech)
  T. Pelikánová (Praha) 15 minut
 2. Vývoj diabetické retinopatie po transplantaci pankreatu či Langerhansových ostrůvků
  F. Saudek (Praha) 20 minut
 3. Možnosti konfokální mikroskopie nervového plexu rohovky ve vztahu k mikroangiopatickým komplikacím diabetu
  M. Česká Burdová, G. Mahelková (Praha) 8 minut
 4. Diabetická retinopatie v klinických souvislostech
  T. Sosna, R. Ženíšková, K. Kesslerová (Praha) 8 minut
 5. Klinický profil pacienta před transplantací pankreatu
  M. Haase, R. Ženíšková, K. Kesslerová, T. Sosna, R. Kožnarová (Praha) 8 minut
 6. Morfologické zmeny sietnice u diabetického edému makuly
  J. Štefaničková (Bratislava, Slovensko) 8 minut

přestávka

 

2. blok přednášek – 10.40–12.15

Pracovní předsednictvo: J. Řehák, M. Kvapil, O. Chrapek

 1. Diabetická retinopatie a kardiovaskulární komplikace: update
  M. Kvapil (Praha) 15 minut
 2. Oční komplikace diabetu – souborný referát
  O. Chrapek (Olomouc) 15 minut
 3. Léčba diabetického makulárního edému preparáty Lucentis a Eylea na Oční klinice FN Olomouc
  M. Rybáriková, S. Jakubíčková, J. Šimičák (Olomouc) 6 minut
 4. Výsledky léčby DME anti-VEGF léky na Oční klinice FN Ostrava
  M. Koubek, J. Němčanský, K. Strakošová, D. Linzerová, P. Mašek (Ostrava) 6 minut
 5. Výsledky léčby diabetického ME anti-VEGF terapií na našem pracovišti
  P. Kolář, V. Matušková, D. Vysloužilová, J. Souček (Brno) 6 minut
 6. Efektivita anti-VEGF léčby u diabetického ME (protokol T, DRCR.net)
  P. Kolář (Brno) 10 minut
 7. Léčba diabetického makulárního edému steroidy (triamcinolon a dexamethason)
  J. Šimičák (Olomouc) 6 minut

přestávka na oběd

 

3. blok přednášek – 13.45–15.20

Pracovní předsednictvo: P. Kolář, O. Krystyník, J. Studnička

 1. Vliv moderní léčby diabetes mellitus 2. typu na vývoj komplikací
  O. Krystyník (Olomouc) 10 minut
 2. Potřeba laserové terapie komplikací diabetické retinopatie v éře anti-VEGF
  K. Manethová, J. Ernest, P. Němec, M. Hrevuš, Z. Hradcová, J. Tesař (Praha) 8 minut
 3. Použití mikropulzního laseru v léčbě pacientů s DME na Oční klinice FN Hradec Králové
  J. Studnička, Š. Veselá, L. Hejsek, A. Stepanov, J. Dusová, J. Marák (Hradec Králové) 7 minut
 4. Chirurgická léčba diabetické retinopatie a DME
  J. Němčanský, F. Benda, S. Němčanská, P. Mašek (Ostrava) 8 minut
 5. Peeling MLI v léčbě diabetického makulárního edému
  Z. Prachařová, O. Chrapek, M. Šín, J. Šimičák (Olomouc) 8 minut
 6. Ultrazvukové oftalmologické nálezy u diabetiků
  B. Bábková, J. Kalitová, K. Marešová, B. Chrapková, M. Karhanová (Olomouc) 8 minut

přestávka

 

4. blok přednášek – 15.35–17.00

Pracovní předsednictvo: M. Šín, A. Adamíková, D. Vysloužilová

 1. Skupinová edukace-součást léčby diabetes mellitus
  A. Adamíková (Zlín) 10 minut
 2. Projevy diabetu na předním očním segmentu
  D. Vysloužilová (Brno) 8 minut
 3. Trendy chirurgie komplikací diabetické retinopatie
  J. Ernest, K. Manethová, P. Němec (Praha) 8 minut
 4. Angio OCT v diagnostice diabetické retinopatie a diabetického makulárního edému
  P. Kolář (Brno) 8 minut
 5. OCT-angio u počínající či mírné formy NPDR T1DM
  L. Magera, J. Krásný, P. Pluhovský, M. Veith, J. Polák (Praha) 8 minut
 6. OCT-angio v kontextu CS a SD-OCT u preretinopatie T1DM
  J. Krásný, L. Magera, Pluhovský, M. Veith, J. Polák (Praha) 8 minut
 7. Kyslíková saturace v sítnicových cévách u diabetiků
  M. Šín, I. Šínová, J. Šimičák, M. Rybariková, O. Chrapek, J. Řehák (Olomouc) 8 minut