Česká diabetologická společnost

Česká oftalmologická společnost

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika LF UP v Olomouci

Futurum Visum z.s.

Místo konání:

Velká posluchárna Právnické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
tř. 17. listopadu 6, Olomouc

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání lékařů
(bodový zisk: 7 kreditů)

 

Koordinátoři:

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO