Organizační informace

Místo konání:

Velká posluchárna Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
tř. 17. listopadu 6, Olomouc

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání lékařů (bodový zisk: 7 kreditů)

Koordinátoři:

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

Účastnický poplatek:

1100,– Kč do 7. 9. 2017
1300,– Kč po 7. 9. 2017

Účastnický poplatek zahrnuje náklady za pronájem přednáškového sálu, vydání vizitek a abstrakt. První autor přednášky zařazené do odborného programu je od platby kongresového poplatku osvobozen.

Přihlášku zaslat na adresu Konferenčního servisu na přiloženém formuláři spolu s dokladem o zaplacení účastnického poplatku.

Každý účastník obdrží abstrakt přednesených sdělení.

Ubytování

si zajišťuje každý individuálně. Nabídka ubytování v Olomouci přiložena.

Oběd

zajišťuje a hradí pořadatel.

Registrace:

(v místě konání sympozia – Právnická fakulta)

pátek 13. 10. 2017, 16.00 – 18.00 hod.
sobota 14. 10. 2017, 7.00 – 12.00 hod.